м. Мукачево

19 лютого 2024 року

Даний Договір є публічним договором купівлі-продажу, у відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України, у зв’язку із чим, Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТ МАРКЕТ», 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська – об’їзна, 11, код ЄДРПОУ 36908681, індивідуальний податковий номер 369086807097 (надалі за текстом – «Продавець»), пропонує всім дієздатним фізичним особам (надалі за текстом – «Покупець», або «Користувач») придбати Товар через мобільний застосунок «Мобільний додаток «АЗС «Маркет» (надалі за текстом – «Мобільний додаток»).

Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, повним та беззаперечним прийняттям даного Договору (акцепт) є момент реєстрації або факт покупки Товару через Мобільний додаток.

Договір із Користувачем (надалі за текстом – «Договір»), визначає правила користування Мобільним додатком та умови публічного договору купівлі-продажу Товару.

Цей Договір розміщений в електронній формі на Веб-сайті Продавця https://azs-market.com.ua.

Уважно прочитайте та ознайомтесь із умовами даного Договору. Використовуючи Мобільний додаток, розміщуючи замовлення, Ви приймаєте на себе зобов’язання, передбачені даним Договором. У разі незгоди із умовами даного Договору або будь-якою його частиною, Ви маєте припинити користування Мобільним додатком.

Основні поняття

1.1. «Мобільний додаток» – це мобільний застосунок «Мобільний додаток «АЗС «Маркет», що встановлений на мобільному пристрої Покупця та/або Користувача чи іншому девайсі.

1.2. «Офіційна електронна адреса» — це веб-сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРТ МАРКЕТ», розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://azs-market.com.ua.

1.3. «Договір» — це договір купівлі-продажу Товару, укладений на відстані між Покупцем та Продавцем, відповідно до якого Продавець бере на себе зобов’язання здійснити передачу Товару у власність Користувача, а користувач – отримати Товар та оплатити його з використанням Мобільного додатку.

1.4. «Ви» (у всіх відмінках) — це Користувач або Покупець, залежно від контексту.

1.4.1. «Користувач» — це фізична особа, відвідувач та/або користувач Мобільного додатку.

1.4.2. «Покупець» — це Користувач, який розміщує замовлення у Мобільному додатку на придбання Товару.

1.5. «Продавець» та/або «Ми», та/або «Нас», та/або «Наш», та/або «Нам» — це Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТ МАРКЕТ», 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська – об’їзна, 11, код ЄДРПОУ 36908681, індивідуальний податковий номер 369086807097, що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та діє відповідно до законодавства України.

1.6. «Товар» — це нафтопродукти та скраплений газ, якість яких відповідає технічним  регламентам, технічним умовам (надалі за текстом – «ТУ») та державним стандартам, діючим в Україні з асортименту, наданого Продавцем для продажу.

1.7. «Політика конфіденційності» — це політика конфіденційності розроблена для Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРТ МАРКЕТ» є невід’ємною частиною цього Договору із користувачем, який укладена засобами Мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу Продавця, що дозволяють Користувачам реєструватися в такому додатку та отримувати наші послуги.

1.8. «Персональні дані» — це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

1.9. «Суб’єкт персональних даних (Користувач)» — це фізична особа, якої стосуються персональні дані, та яку можна ідентифікувати, або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

1.10. «Власник персональних даних» — це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних, та несе індивідуальну відповідальність за їхню обробку.

1.11. «Обробка персональних даних» — це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються із персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

Загальні положення

2.1. Договір визначає умови, що діють стосовно використання Мобільного додатку  Продавця.

2.2. Договір може бути змінений Продавцем, у зв’язку із чим, звертаємо увагу Покупця та/або Користувача про необхідність перевіряти актуальність такого Договору, оскільки на момент використання Вами Мобільного додатку або розміщення Вами замовлення, застосовуються Договір в редакції, що є чинною на такий момент.

2.3. Використовуючи Мобільний додаток, Ви погоджуєтесь із наведеними нижче положеннями:

2.3.1. Ви маєте право використовувати Мобільний додаток лише із метою розміщення законних запитів або замовлень.

2.3.2. Ви не маєте права розміщувати спекулятивні, неправдиві замовлення або замовлення із метою вчинення шахрайства. У разі наявності у нас підстав вважати, що Ви розмістили таке замовлення, ми вправі скасувати таке замовлення та повідомити про це компетентні органи державної влади та/або не виконувати зобов’язання Продавця.

2.3.3. Розміщуючи замовлення, Ви гарантуєте, що Ви дієздатні та Вам не менше ніж 18 (вісімнадцять) років. Якщо Вам менше 18 (вісімнадцять) років, Ви гарантуєте, що користуєтесь Мобільним додатком за згодою батьків або опікуна.

2.3.4. Ви погоджуєтесь не копіювати, не відтворювати, не створювати, не перевидавати, не завантажувати, не друкувати, не публікувати, не публікувати повторно, не транслювати, не записувати, не передавати або будь-яким чином не поширювати матеріали Мобільного додатку, крім виключно для особистого користування, без попередньої письмової згоди Продавця.

2.3.5. Ви не маєте права змінювати або поширювати будь-які зміни змісту Мобільного додатку, включаючи, але не обмежуючись, вилучення логотипів та товарних знаків Продавця.

2.3.6. Ви погоджуєтесь не завдавати шкоди, не порушувати чи не впливати на безпеку будь-якої частини Мобільного додатку, її змісту або будь-якої пов’язаної з нею мережі чи програмного забезпечення.

2.3.7. Продавець має право заборонити та/або заблокувати Покупцеві доступ до Мобільного додатку, до електронної Картки АЗС «МАРКЕТ», якщо Покупець порушує умови даного Договору.

2.4. Ви також повинні надати нам коректні дані та погоджуєтесь, що ми вправі використовувати такі дані для ідентифікації Вас як Користувача або Покупця, а також для контакту із Вами у разі виникнення такої необхідності.

2.5. У разі, якщо Ви надали неповний обсяг інформації або некоректну, неправдиву інформацію Продавець не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань.

2.6. Покупець зобов’язаний виконувати інші умови (вимоги), визначені Угодою користувача при користуванні мобільним додатком АЗС «МАРКЕТ», яка розміщена в Мобільному додатку.

Предмет договору

3.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар (нафтопродукти, скраплений газ), визначений у замовленні Покупця, розміщеному за допомогою Мобільного додатку, з використанням електронної Картки АЗС «МАРКЕТ», на якому воно враховується, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар, відповідно до умов цього Договору.

3.2. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає розміщений у Мобільному додатку Товар: вид (асортимент), кількість нафтопродукту (скрапленого газу). Відповідальність за дані зазначені у замовлені покладається на Покупця.

3.3. Покупець підтверджує своє замовлення, здійснюючи оплату Товару. Перед підтвердженням замовлення обов’язково ознайомтесь зі всіма характеристиками Товару, зазначеними у замовленні та із умовами даного Договору.

3.4. Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо його укладення повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем, з моменту підтвердження Покупцем замовлення.

Ціна та передача товару

4.1. Ціна Товару зазначена у Мобільному додатку на момент розміщення замовлення та є дійсною тільки в день оплати Товару з використанням електронної Картки АЗС «МАРКЕТ»  при заправці через Мобільний додаток. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати (встановлювати) ціну на Товар в Мобільному додатку.

4.2. Оплата Товару проводиться Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок, наданий Продавцем. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок, наданий Продавцем. Продавець звільняється від своїх обов’язків щодо Товару, оплата за який проведена на інші платіжні реквізити.

4.3. Покупець самостійно оформляє замовлення та оплачує 100% (сто відсотків) передоплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок, наданий Продавцем. При оплаті платіжною карткою, Покупець підтверджує, що є власником платіжної картки.

Придбані літри зберігаються на Вашій електронній Картці АЗС «МАРКЕТ»  протягом 180 днів з дня їх оплати. Після спливу вказаного терміну Продавець залишає за собою право списати (анулювати) вказані літри та повернути Вам отримані за Товар кошти.

4.4. Фізична передача Товару Покупцеві проводиться через автозаправну станцію/комплекс мережі АЗС «МАРКЕТ», шляхом заправки автотранспортного засобу. Кількість Товару, що відпускається на автозаправній станції/комплексі мережі АЗС «МАРКЕТ»  обирається Покупцем самостійно, в межах попередньо оплаченої кількості. Право власності у Покупця виникає з моменту передачі Товару на автозаправній станції/комплексі мережі АЗС «МАРКЕТ».

4.5. Фізична передача Товару здійснюється Продавцем або іншими особами – Партнерами Продавця, які за договором з Продавцем здійснюють відпуск Товару, придбаного через Мобільний додаток, окремими партіями, цілодобово (за винятком технічних перерв), на автозаправних станціях мережі АЗС «МАРКЕТ».

Для отримання Товару Вам потрібно використати Ваш мобільний пристрій або інший девайс, на якому встановлено Мобільний додаток, відкрити Вашу електронну Картку АЗС «МАРКЕТ», яка візуалізована в Мобільному додатку,  та пред’явити штрих-код та/або QR-код оператору автозаправної станції.

Фізична передача Товару здійснюється на АЗС «МАРКЕТ» за наявності такого асортименту Товару. Отримати інформацію щодо асортименту та наявності Товару на конкретній АЗС Ви можете за допомогою Мобільного додатку у розділі «МЕРЕЖА АЗС», вибравши відповідну АЗС на карті.

4.6. Повернення Товару

4.6.1. Повернення Покупцеві вартості Товару неналежної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених чинним законодавством України.

4.6.2. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

4.6.3. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця.

4.6.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

4.6.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

4.6.6. Повернення Товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною у Мобільному додатку у розділі «Контакти».

Відповідальність

5.1. Покупець несе повну відповідальність за дотримання порядку та умов користування Мобільним додатком, за достовірність усіх даних, що вводяться ним у Мобільному додатку, за здійснення транзакцій (платежів). Відповідальність за дії третіх осіб, що отримали доступ до Мобільного додатку та до електронної Картки АЗС «МАРКЕТ» Покупця несе виключно Покупець.

5.2. Продавець несе встановлену законодавством України відповідальність щодо виконання умов цього Договору (у тому числі щодо асортименту, якості, кількості Товару, придбаного через Мобільний додатку).

5.3. Продавець не несе відповідальність за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: ІP, MAC-адреси, логіну, пароля; третім особам. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до Мобільного додатку, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями будь-якій особі.

5.4. Продавець звільняється від відповідальності за порушення Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили. За будь-яких обставин, Продавець не несе відповідальності за події, акт бездіяльності або непередбачувану ситуацію поза нашим обґрунтованим контролем, і, зокрема, включає без обмежень такі обставини:

5.4.1. Страйки, блокування або інші виробничі конфлікти;

5.4.2. Народні заворушення, масові заворушення, вторгнення, терористичні атаки або загроза терористичних атак, воєнні дії (з оголошенням або без оголошення війни), загроза воєнних дій або підготовка до воєнних дій;

5.4.3. Пожежі, вибухи, шторми, повені, землетруси, обвали, епідемії чи інші стихійні лиха;

5.4.4. Неможливість використання залізниць, суден, повітряних транспортних засобів або автомобілів, а також інших громадських і приватних транспортних засобів;

5.4.5. Неможливість використання громадських або приватних телекомунікаційних мереж;

5.4.6. Акти, декрети, постанови чи обмеження будь-якого уряду;

5.4.7. Будь-який страйк працівників транспортних компаній, пошти чи інші види страйків у транспортних компаніях, ненадання послуг транспортними компаніями чи аварійні випадки.

5.4.8. Непрямі збитки Покупця або третіх осіб, що виникли як похідні від основних збитків або шкоди, будь-яким чином і з причини правопорушень (включаючи недбалість), порушення умов Договору або з будь-яких інших підстав, навіть в тому випадку, якщо такі збитки чи шкода є передбачуваними, включаючи без обмежень такі види збитків:

5.4.9. Втрата прибутку або доходу; втрачені комерційні можливості; не укладення договорів; втрата очікуваних заощаджень; втрата даних; збитки в результаті некоректного управління і втрата робочого часу.

5.4.10. Будь-які дії та/або бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом будь-яких дій/бездіяльності будь-яких третіх осіб;

5.4.11. Використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати Товарів.

Передача прав та зобов’язань

6.1. Договір, укладений між Покупцем та Продавцем, є обов’язковим для Покупця та для Продавця.

6.2. Покупець не має права відступати, обтяжувати або будь-яким іншим чином відчужувати Договір або будь-які права та зобов’язання, які виникають з такого Договору, без письмової згоди Продавця.

6.3. Продавець має право без згоди Покупця передавати, відступати, обтяжувати, передавати або іншим чином відчужувати Договір у будь-який час протягом терміну дії Договору. Покупець погоджується, що будь-яка така передача, відступлення, обтяження чи інший вид відчуження не впливають на права, надані Покупцю чинним законодавством.

Інтелектуальна власність

7.1. Права інтелектуальної власності на все програмне забезпечення, знаки для товарів та послуг та матеріали, які надаються у Мобільному додатку  або з її допомогою, належать Продавцю та/або його ліцензіарам та захищені законодавством про авторське право. Їх зберігання, друк та демонстрація можливі виключно для особистого використання. Ніхто, крім Продавця, не має права публікувати, змінювати, розповсюджувати або іншим чином відтворювати в будь-якому форматі будь-які матеріали чи їх копії, надані або розташовані у Мобільному додатку, а також не має права використовувати такі матеріали для будь-яких комерційних цілей.

7.2. Покупець надає Продавцю свою згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Україні «Про захист персональних даних», Політики конфіденційності Продавця та на використання файлів «cookie».

7.3. Покупець не вправі здійснювати неналежне використання Мобільного додатку за допомогою навмисного впровадження вірусів, троянських програм, вірусів-хробаків, програм на кшталт «логічна бомба» або інших матеріалів, які є зловмисними або шкідливими з технічної точки зору. Покупець погоджується не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до Мобільного додатку, сервера, на якому розміщений Мобільний додаток, чи будь-якого іншого сервера, комп’ютера чи бази даних, пов’язаних із Мобільним додатком Продавця. Покупець погоджується не здійснювати атаки за допомогою мережевих атак та розподілених атак на відмову в обслуговуванні.

7.4. Порушуючи положення умов, передбачених пунктом 7.3. даного Договору, Ви можете вчинити кримінальне правопорушення відповідно до чинного законодавства України. Ми зобов’язані повідомити про будь-які підозри щодо такого кримінального правопорушення компетентному правоохоронному органу. При цьому, ми будемо зобов’язані взаємодіяти з відповідним органом для розкриття особи зловмисника. Крім того, у разі такого порушення Ваше право на використання Мобільним додатком негайно припиняється.

7.5. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, понесені в результаті мережевої атаки, вірусу або іншого програмного забезпечення чи матеріалів, які є зловмисними та з технічної точки зору шкідливими для Покупця, його комп’ютера, мобільного пристрою або іншого девайсу обладнання, даних або матеріалів, отриманих у результаті використання Мобільного додатку або завантажених з Мобільного додатку, а також з матеріалів, посилання на які розміщено у Мобільному додатку.

Політика конфіденційності

8.1. Заява про захист персональних даних:

8.1.1. З метою забезпечення безпеки та захисту конфіденційності персональних даних наших Користувачів (Покупців нафтопродуктів та інших осіб, які звернулися до нас з будь-яким запитом або претензією), Продавець зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання персональними даними Покупця, які стають йому відомі.

8.1.2. Підставами для обробки персональних даних, зібраних Продавцем за допомогою Мобільного додатку є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Ці персональні дані використовуються, виключно для цілей не заборонених законом.

8.1.3. Продавець збирає та обробляє персональні дані виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI та виступає «власником персональних даних».

8.2. Продавець обробляє персональні дані лише в разі:

8.2.1. Вам виповнилось 18 років;

8.2.2. Ви дали згоду на обробку персональних даних;

8.2.3. Обробка необхідна з метою укладення або виконання цього Договору.

8.3. Користуючись послугами Мобільного додатку та/або іншого прикладного програмного інтерфейсу Продавця, Користувач надає добровільну однозначну згоду на обробку нами його персональних даних.

8.4. Обсяг персональних даних Користувача включає та/або може включати таку інформацію: Прізвище, власне ім’я по-батькові; паспортні дані; стать; дата та місце народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер); місце проживання та/або реєстрації; ІР-адреса; час доступу в Мобільний додаток.

8.5. Продавець не збирає та не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію.

8.6. Цілі обробки Персональних даних.

Продавець збирає/обробляє/зберігає персональні дані Користувача для наступних цілей:

8.6.1. Створення та управління обліковими записами, забезпечення обслуговування Користувачів, вирішення технічних труднощів та доступу до різних функцій;

8.6.2. Зв’язок із Користувачами, у тому числі з питань сервісу, пропонування нових продуктів та послуг, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку тощо;

8.6.3. Адаптація пропозицій та досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах;

8.6.4. Контроль індивідуальної активності Користувача Мобільного додатку;

8.6.5. Проведення маркетингових та /або аналітичних досліджень з метою поліпшення сервісів Продавця та/або якості наданих послуг;

8.6.6. Оцінка деяких факторів для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

8.7. Продавець просить Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги/сервісу, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

8.8. Продавець може видалити або припинити обробку персональних даних Користувача у разі отримання заяви про відкликання згоди на обробку персональних даних.

8.9. Продавець може зберігати інформацію, яку вона збирає та отримує при наданні послуг стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних господарських цілей.

8.10. Продавець не буде зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

8.11. Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

8.11.1. Користувачі, які створили обліковий запис через Мобільний додаток, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Інформація може бути змінена в особистому кабінеті Користувача. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних або повідомлень при придбанні Товару або при користуванні послугами Продавця, сервісами та Мобільним додатком.

8.11.2. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом.

8.11.3. Отримувати не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

8.11.4. Пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

8.11.5. Пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.

8.11.6. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

8.11.7. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

8.11.8. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.11.9. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

8.12. Передача Персональних даних третім сторонам.

У випадках, визначених законодавством, ми зобов’язані ділитися Вашими персональними даними з державними органами в наступних цілях:

8.12.1. Боротьба з шахрайством та іншими злочинами.

 8.12.2. Розслідування порушень чинного законодавства України або боротьби з будь-якими іншими порушеннями положень цього Договору.

8.12.3. Продавець може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних державних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

8.12.4. Продавець може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг. В таких випадках, постачальники не мають повноважень використовувати/передавати отримані в результаті надання послуг або за допомогою додатку Продавця персональні дані, інакше ніж для надання послуг Продавцю.

8.13. Технічні, організаційні та інші засоби захисту даних. З метою безпечного зберігання Ваших персональних даних ми впровадили безліч технічних і організаційних засобів, які захищають персональні дані від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

8.14. Продавець дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна для надання певних послуг, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте понад межі необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували інтерфейси нашого Мобільного додатку для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, настройки якої Ви можете відкоригувати на свій розсуд.

Заключні положення

9.1. Договір набирає чинності та діє безстроково з моменту реєстрації Користувача в Мобільному додатку Продавця та/або з моменту установки Мобільного додатку.

9.2. Продавець має право на розірвання Договору з Покупцем в односторонньому порядку без повідомлення та письмової згоди, шляхом блокування особового кабінету та інших сервісів Мобільного додатку.

9.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, що набирають чинності з моменту розміщення їх на нашому сайті чи в нашому мобільному додатку. Факт продовження користування послугами Продавця та її сервісами є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем відповідної редакції.

9.4. У разі, якщо будь-які умови (положення) цього Договору визнані судом чи іншим компетентним органом недійсними повністю або в будь-якій їх частині, або на думку обох сторін вони є такими, що не можуть бути виконані, таке положення виконується в максимально можливому обсязі задля реалізації намірів сторін, а решта умов (положень) Договору зберігає юридичну силу в повному обсязі.

9.5. Усі спори та розбіжності, які виникають між Покупцем та Продавцем під час виконання Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в суді у встановленому законом порядку.